top of page

2019 The 10th China-US Business Summit Annual Outstanding Entrepreneur Awards Winners

Xiaonan Gen

General Manager

Beijing Ruiya Cultural Communication Co., Ltd


Xuchao Xia

Chairman

Bundor Valve Technology Co., Ltd.

Xiaojian Bao

Chairman

Jiangsu Road Electron Material Co., Ltd.


Yongzhong Liu

Chairman

Saimo Jesoo Technology Co., Ltd.

Ming Kang

Founder & CEO

MKK Express Inc.

bottom of page